#wizjalokalna: nasza wizja na lokalność

W dniach 17-18 czerwca zrealizowaliśmy pierwszy warsztat w ramach programu „Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność”, do którego zaprosiliśmy instytucje kultury i organizacje zajmujące się edukacją i animacją działań koncentrujących się na lokalnym dziedzictwie. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki ośmiu instytucji: Oleśnickiego Domu Spotkań z HistoriąMuzeum Historii Miasta Zduńska WolaMuzeum Miasta ŁodziNarodowego Instytutu DziedzictwaMedialabu Katowice (przynależący do Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów), Stowarzyszenia ArteriaMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

wizja.001Centrum Cyfrowe CC BY, źródło: Flicr, Chase Elliott Clark, CC BY, http://bit.ly/1dMGXo4

Podczas dwudniowego warsztatu, obok wprowadzenia w zagadnienia prawa autorskiego oraz sposoby angażowania odbiorców, skoncentrowaliśmy się na pracy nad pomysłami, z którymi uczestnicy przystąpili do programu. Pomysły te zakładają angażowanie lokalnych społeczności w proces odkrywania i ochrony lokalnego dziedzictwa, z wykorzystaniem narzędzi Otwartych Zabytków i wzajemne wspieranie się w procesie animowania działań koncentrujących się na dziedzictwie.

Najbliższe dwa miesiące to czas przeznaczony na realizację lokalnych działań, o różnym profilu. W tym czasie będziemy także kontynuować wspieranie tych inicjatyw i prowadzić konsultacje i rozmowy z instytucjami, a także wspólnie prowadzić promocję tych działań. Na podstawie oczekiwań, jakie instytucje sformułowały w ankietach podsumowujących pierwszy warsztat, przygotowujemy także cykl webinariów, które odpowiedzą na potrzeby uczestników dotyczące wiedzy z konkretnych zakresów, w tym prawa autorskiego, narzędzi cyfrowych, zarządzania projektem i ewaluacji.

Proces rekrutacji nie był łatwy, ponieważ otrzymaliśmy wiele interesujących zgłoszeń. Obok znakomitych propozycji, które zgłosili przedstawiciele i przedstawicielki wyżej wymienionych instytucji, zainteresowały nas także pozostałe pomysły, dlatego też także tej grupie postanowiliśmy zaproponować udział w webinariach, które mogą wesprzeć ich w działaniach, które prowadzą lub chcieliby zacząć realizować.

Jesteśmy przekonani, że warto nie tylko wymieniać się doświadczeniami i upowszechniać dobre praktyki wypracowane przez różne instytucje w całym kraju, ale także dzielić się narzędziami i materiałami tworzonymi przez różne inicjatywy, aby mogły one wspierać realizację celów różnych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność

wizja.001

„Wizja lokalna” to program adresowany do osób zaangażowanych w działania edukacyjne i animacyjne wokół lokalnego dziedzictwa. Jego ideą jest wspieranie kadr kultury w pracy na rzecz budowania społeczności wokół prowadzonych działań, wdrażanie partycypacyjnych modeli pracy z odbiorcami oraz nowych narzędzi cyfrowych i powiązanych z nimi modeli (współ)pracy.

Adresatem projektu jest każdy działacz kultury, który poszukuje nowych sposobów angażowania odbiorców w odkrywanie lokalnego dziedzictwa. Program czerpie z wiedzy i doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektu Otwarte Zabytki oraz współpracy Centrum Cyfrowego z instytucjami kultury różnego typu i szczebla. Jego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii dla odkrywania i popularyzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferujemy możliwość poznania nowych narzędzi pracy ze społecznością lokalną, poszerzenie swoich kompetencji w zakresie cyfrowych innowacji dla instytucji kultury oraz wspólną pracę nad przygotowaniem lokalnych działań i wdrażaniem modeli współpracy wykorzystujących nowe technologie.

Tematyka warsztatów przewidzianych w programie obejmuje praktyczne zastosowania technologii oraz przystępne wprowadzenie w zagadnienia prawa autorskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy po dwie osoby z danej instytucji/organizacji lub miejscowości, ewentualnie duety składające się z osób reprezentujących różne instytucje/organizacje współpracujące ze sobą.

Program „Wizja lokalna” składa się z trzech etapów:

I | warsztat otwierający (Warszawa)

II | działania lokalne połączone z konsultacjami / webinariami

III | spotkanie podsumowujące i booksprint (Warszawa)

Pierwszy trzydniowy warsztat otwierający program odbędzie się w drugiej połowie czerwca. Następnie, uczestnicy w swoich instytucjach / miejscowościach realizować będą lokalne działania w oparciu o pomysły opracowane podczas warsztatu, korzystając z pełnego wsparcia finansowego i merytorycznego organizatorów – wówczas też odbędą się konsultacje / webinaria wspierające instytucje w toku realizacji działań. Spotkanie ewaluacyjne i podsumowujące odbędzie się we wrześniu – w formie warsztatu połączonego z booksprintem, w czasie którego powstanie publikacja relacjonująca przebieg programu oraz prezentująca działania zrealizowane lokalnie przez uczestników.

Uczestnicy programu zobowiązują się do:

- udziału dwóch warsztatach (czerwiec, wrzesień) odbywających się w Warszawie

- odbycia trzech konsultacji/webinariów (lipiec-sierpień) odbywających się lokalnie

- organizacji lokalnego działania przy wsparciu finansowym i merytorycznym organizatora Programu

Rekrutacja do programu została zakończona. 

Teren wspólny – o polskim i niemieckim dziedzictwie kulturowym

Zrzut ekranu 2015-04-13 o 09.50.17Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w minionym roku zrealizowaliśmy szereg działań koncentrujących się na obszarach, w których przenika się polskie i niemieckie dziedzictwo kulturowe. Jednym z efektów tych działań jest publikacja – w dwóch wersjach językowych. Jej ideą jest popularyzowanie aktywności skoncentrowanych wokół lokalnego dziedzictwa kulturowego, które w przystępny, innowacyjny i atrakcyjny dla odbiorców sposób wprowadzają ich w lokalną historię.

Jednocześnie, publikacja ta zawiera także konkretne materiały, które możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy, w tym porady i wskazówki niezbędne do przygotowania gry miejskiej, a także szczegółową instrukcję obsługi serwisu krok po kroku. Ponadto, znajdziecie w niej także scenariusz warsztatu i gry miejskiej, których celem było odkrywanie polsko–niemieckiego dziedzictwa i powiązanej z nim, wspólnej historii.

Zachęcamy do czerpania z potencjału „Otwartych Zabytków” i zapraszamy do wykorzystywania i przetwarzania oferowanych przez nas narzędzi i materiałów, a także do wspólnego cyfrowego czynu społecznego!

Publikacje do pobrania: wersja polska, wersja niemiecka.

Otwarte Zabytki | Digitalizacja | Przewodnik

Zrzut ekranu 2015-01-13 o 14.43.01Gromadząc i podsumowując nasze doświadczenia zdobyte w procesie digitalizacji archiwum opolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przygotowaliśmy publikację-przewodnik, w którym znalazły się najważniejsze zagadnienia, jakie napotkaliśmy w toku realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja zachęci inne WUOZy do pójścia w ślady opolskiego urzędu oraz będzie stanowiła dla nich – oraz innych instytucji GLAM – wsparcie w mierzeniu się z wyzwaniami i dylematami, które w ogromnej części wspólne są wszystkim instytucjom udostępniającym zasoby dziedzictwa!

Publikacja dostępna jest tutaj. Zachęcamy do lektury!

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Spacery po Polsce

opoleZachęcamy do poznawania zabytków z naszymi spacerownikami! Chcecie dowiedzieć się czegoś o wielokulturowych Sejnach? Zobaczyć jak w Opolu dziedzictwo piastowskie i niemieckie łączą się ze sobą? Zobaczyć gdzie mieszkali i gdzie pracowali robotnicy z warszawskiej Woli? Poznać Sandomierz od innej strony (szczególnie polecamy miłośnikom książek o prokuratorze Teodorze Szackim)? Zapraszamy do lektury i na spacer!

 

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Opowiedz nam coś!

FAP_radio_showW związku z tym, że dziś na naszym profilu na Facebooku otrzymaliśmy od Was trzytysięcznego „lajka”, postanowiliśmy świętować, a przy okazji lepiej Was poznać. W związku z tym, zapraszamy tych z Was, którzy chcieliby opowiedzieć nam swoją ulubioną, prywatną, osobistą – albo publiczną, ale nieznaną - historię na temat wybranego zabytku, do podzielenia się nią na naszym profilu. My zaś włączymy Wasze opowieści do serwisu www.otwartezabytki.pl, a autorów najciekawszych anegdot zaprosimy na kawę i ciastko do lokalu państwomiasto! Rozumiejąc jednocześnie, że nie wszyscy z Was mają po drodze do naszego warszawskiego biura, przygotujemy też symboliczne, alternatywne atrakcje dla tych, którym odległości nie pozwalają wyskoczyć na ciastko w naszym towarzystwie!

Bieg po książkę i siła tłumu | podsumowujemy warsztaty!

 

1523340_891154487592216_6189440754878153319_oW listopadzie i grudniu, w ramach projektu “Otwarte Zabytki” odbyły się dwa warsztaty, z których pierwszy dotyczył cyfryzacji i udostępniania zasobów oraz budowania zaangażowania użytkowników wokół dziedzictwa, drugi zaś bazował na już dostępnych, zdigitalizowanych zasobach i materiałach oraz ich ponownym wykorzystaniu.

Podczas warsztatów poświęconych oddolnej digitalizacji dziedzictwa i projektowaniu akcji crowdsourcingowych, koncentrowaliśmy się na samym procesie przygotowania zasobów oraz zagadnieniach, które należy wziąć pod uwagę, chcąc szeroko i bez zbędnych restrykcji udostępniać zdigitalizowane zasoby. Bazowaliśmy na doświadczeniu zgromadzonym w toku projektu digitalizacyjnego, który prowadzimy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu, którego efektem jest nasz serwis http://wuoz.otwartezabytki.pl. W drugiej części spotkania zaprosiliśmy uczestników do wspólnego projektowania akcji crowdsourcingowych, które bazują na posiadanych przez nich – lub instytucje, w których pracują – zasobach. Naszym celem było wspólne zaprojektowanie projektów crowdsourcingowych, które mogłyby odpowiedzieć na realne wyzwania, z jakimi mierzą się te osoby i instytucje oraz zastanowienie się nad tym, w jaki sposób crowdsourcing może stanowić dla nich rozwiązanie. W efekcie, udało nam się zgromadzić przedstawicieli instytucji i prywatnych lub społecznych inicjatyw, którzy – dzięki swojemu zaangażowaniu i wytężonej pracy – skonstruowali szkice projektów crowdsourcingowych, potencjalnie możliwych do wdrożenia w odpowiedzi na ich konkretne potrzeby.

Natomiast podczas booksprintu, który odbył się 1 grudnia, wspólnie z uczestnikami skoncentrowaliśmy się nad wykorzystaniem już dostępnych, zdigitalizowanych zasobów w procesie tworzenia warszawskich spacerowników. Naszym celem było opracowanie tras, które mogłyby poprowadzić nieoczywistym szlakiem przez miasto zarówno turystów, jak i mieszkańców. W efekcie wytężonej pracy trzech grup, powstały trzy spacerowniki, które aktualnie przygotowujemy do publikacji i które oddamy w Wasze ręce już niedługo!

logo_biale_wspolfinansowanie