Otwarte Zabytki Digitalizacja. Przewodnik

Mówi się, że rozwój technologii dzieli ludzi. My uważamy, że ma szansę również ich łączyć. W Centrum Cyfrowym wierzymy, że umiejętnie wykorzystując potencjał technologii, można usprawniać pracę, budować zaangażowanie, wspierać kreatywność. Wspólnie z Creative Commons Polska od ponad dekady wspieramy instytucje w otwartym dzieleniu się zasobami oraz rozwijaniu narzędzi i metod pracy, które usprawniają ich działania oraz budują trwalsze, oparte na zaufaniu relacje z odbiorcami. Realizując tę misję, tworzymy projekty, które pozwalają nam weryfikować nasze pomysły, dostarczać instytucjom przydatnych materiałów i rozwiązań oraz nawiązywać współpracę z tymi, którzy mogą wykorzystywać to, co tworzymy, w swojej codziennej pracy. Przykładami takich projektów są Otwarte Zabytki oraz Otwarte Zabytki. Digitalizacja.

https://www.youtube.com/watch?v=aCPmQBDkAEk

 

Wydana przez Centrum Cyfrowe publikacja adresowana jest do wszystkich instytucji, które rozważają digitalizację posiadanych przez nie materiałów urzędowych. Stanowi ona przede wszystkim praktyczny przewodnik, który może przeprowadzić pracowników instytucji przez kolejne etapy procesu, odpowiedzieć na pytania i wyzwania, rozwiązać dylematy prawne oraz pomóc w oszacowaniu kosztów takiego działania. Publikacja zawiera rekomendacje dotyczące sposobów i standardów udostępniania materiałów, opis praktycznych korzyści otwartego dzielenia się cyfrowymi zasobami oraz przykłady korzyści płynących z możliwości ich swobodnego przetwarzania przez użytkowników.
Serwis Otwarte Zabytki z materiałami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu jest dostępny pod adresem: http://wuoz.otwartezabytki.pl/.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cyfrowy czyn społeczny trwa! Relacja z Bytowa.

Ostatnie dni lipca upłynęły w Centrum Integracji Społecznej na obywatelskim tworzeniu katalogu zabytków, a dokładnie na wzbogacaniu go o ważne dla miasta zabytkowe obiekty.

PicMonkey Collage

Fot. Jacek Prądziński, Małgorzata Szczęk, CC BY SA

Podczas dwudniowej akcji zainicjowanej przez Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans – Jacka Prądzińskiego oraz pracownika socjalnego Centrum  – Małgorzatę Szczęk, uczestnicy projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa – kontynuacja” nie tylko nabyli nowe kompetencje cyfrowe, ale również przyczynili się do promocji miejsca swojego zamieszkania.

Praca trwała dwa dni (29 i 30 lipca). Pierwszy dzień upłynął na przygotowaniach, zbieraniu materiałów oraz dokumentacji fotograficznej zabytkowych obiektów. Uczestnicy zostali zapoznani z projektem „Otwarte Zabytki” – rolą projektu, zasadą działania narzędzi oraz instrukcją dodawania do katalogu zabytków. Po tej wykładowej części rozpoczęła się właściwa praca warsztatowa. Grupa została podzielona na cztery mniejsze grupy zadaniowe, a w każdej z nich został wyznaczony koordynator cyfrowych działań. Stworzona lista obiektów została podzielona na  grupy zabytków ze względu na lokalizację – bliskie sąsiedztwo. Ostatni etap działań tego dnia to zajęcia terenowe – uczestnicy wyposażeni w aparaty fotograficzne ruszyli wykonać oryginalne i co istotne autorskie fotografie zabytków.

Drugi dzień to stworzenie warunków optymalnej i wygodnej pracy dla każdej z grup. W sali obok swoje stanowisko utworzyła Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bytowie, która na ten dzień udostępniła regionalne zbiory na temat Bytowa. Mobilny punkt biblioteczny był ważnym elementem cyfrowego czynu społecznego – opis każdego zabytku musiał być wiarygodny i sprawdzony. Tego dnia wszystkie grupy przystąpiły do finalizacji działań – uzupełnianie informacji o zabytkach, dodawanie własnych zdjęć oraz dodawanie nowych zabytków do katalogu. Czasami niezbędna okazała się modyfikacja nazwy, aktualnego adresu, ponieważ nazwa ulicy uległa zmianie, wprowadzanie dat powstania zabytków, współrzędnych GPS. Każdy otwarty zabytek w katalogu został wzbogacony o zdjęcia oraz opis.

W końcowym etapie w poszukiwania informacji zaangażowali się wszyscy uczestnicy, bez względu na przynależność do grupy, co dowodzi, że cyfrowy czyn społeczny połączył uczestników w działaniu na rzecz swojego lokalnego dziedzictwa.

Autorzy relacji oraz zdjęć: Jacek Prądziński i Małgorzata Szczęk. 

#wizjalokalna: nasza wizja na lokalność

W dniach 17-18 czerwca zrealizowaliśmy pierwszy warsztat w ramach programu „Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność”, do którego zaprosiliśmy instytucje kultury i organizacje zajmujące się edukacją i animacją działań koncentrujących się na lokalnym dziedzictwie. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki ośmiu instytucji: Oleśnickiego Domu Spotkań z HistoriąMuzeum Historii Miasta Zduńska WolaMuzeum Miasta ŁodziNarodowego Instytutu DziedzictwaMedialabu Katowice (przynależący do Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów), Stowarzyszenia ArteriaMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

wizja.001Centrum Cyfrowe CC BY, źródło: Flicr, Chase Elliott Clark, CC BY, http://bit.ly/1dMGXo4

Podczas dwudniowego warsztatu, obok wprowadzenia w zagadnienia prawa autorskiego oraz sposoby angażowania odbiorców, skoncentrowaliśmy się na pracy nad pomysłami, z którymi uczestnicy przystąpili do programu. Pomysły te zakładają angażowanie lokalnych społeczności w proces odkrywania i ochrony lokalnego dziedzictwa, z wykorzystaniem narzędzi Otwartych Zabytków i wzajemne wspieranie się w procesie animowania działań koncentrujących się na dziedzictwie.

Najbliższe dwa miesiące to czas przeznaczony na realizację lokalnych działań, o różnym profilu. W tym czasie będziemy także kontynuować wspieranie tych inicjatyw i prowadzić konsultacje i rozmowy z instytucjami, a także wspólnie prowadzić promocję tych działań. Na podstawie oczekiwań, jakie instytucje sformułowały w ankietach podsumowujących pierwszy warsztat, przygotowujemy także cykl webinariów, które odpowiedzą na potrzeby uczestników dotyczące wiedzy z konkretnych zakresów, w tym prawa autorskiego, narzędzi cyfrowych, zarządzania projektem i ewaluacji.

Proces rekrutacji nie był łatwy, ponieważ otrzymaliśmy wiele interesujących zgłoszeń. Obok znakomitych propozycji, które zgłosili przedstawiciele i przedstawicielki wyżej wymienionych instytucji, zainteresowały nas także pozostałe pomysły, dlatego też także tej grupie postanowiliśmy zaproponować udział w webinariach, które mogą wesprzeć ich w działaniach, które prowadzą lub chcieliby zacząć realizować.

Jesteśmy przekonani, że warto nie tylko wymieniać się doświadczeniami i upowszechniać dobre praktyki wypracowane przez różne instytucje w całym kraju, ale także dzielić się narzędziami i materiałami tworzonymi przez różne inicjatywy, aby mogły one wspierać realizację celów różnych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

Rusza III etap digitalizacji zasobów WUOZ w Opolu

Ruszamy z pracami kontynuującymi projekt digitalizacji zasobów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. W tym roku zeskanujemy 600 fotografii, 400 kart białych wraz z
załącznikami i 50 dokumentacji parkowych (łącznie ok. 8650 skanów).

W wyniku realizacji tego etapu projektu (i po uwzględnieniu prac wykonanych w ramach I i II edycji)
zdigitalizowane zostanie łącznie:
-100% zasobu fotografii powojennych
-80% zasobu kart białych
-23% zasobu dokumentacji parkowej

Wszystkie materiały znajdą się w serwisie www.wuoz.otwartezabytki.pl.

Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność

wizja.001

„Wizja lokalna” to program adresowany do osób zaangażowanych w działania edukacyjne i animacyjne wokół lokalnego dziedzictwa. Jego ideą jest wspieranie kadr kultury w pracy na rzecz budowania społeczności wokół prowadzonych działań, wdrażanie partycypacyjnych modeli pracy z odbiorcami oraz nowych narzędzi cyfrowych i powiązanych z nimi modeli (współ)pracy.

Adresatem projektu jest każdy działacz kultury, który poszukuje nowych sposobów angażowania odbiorców w odkrywanie lokalnego dziedzictwa. Program czerpie z wiedzy i doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektu Otwarte Zabytki oraz współpracy Centrum Cyfrowego z instytucjami kultury różnego typu i szczebla. Jego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii dla odkrywania i popularyzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferujemy możliwość poznania nowych narzędzi pracy ze społecznością lokalną, poszerzenie swoich kompetencji w zakresie cyfrowych innowacji dla instytucji kultury oraz wspólną pracę nad przygotowaniem lokalnych działań i wdrażaniem modeli współpracy wykorzystujących nowe technologie.

Tematyka warsztatów przewidzianych w programie obejmuje praktyczne zastosowania technologii oraz przystępne wprowadzenie w zagadnienia prawa autorskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy po dwie osoby z danej instytucji/organizacji lub miejscowości, ewentualnie duety składające się z osób reprezentujących różne instytucje/organizacje współpracujące ze sobą.

Program „Wizja lokalna” składa się z trzech etapów:

I | warsztat otwierający (Warszawa)

II | działania lokalne połączone z konsultacjami / webinariami

III | spotkanie podsumowujące i booksprint (Warszawa)

Pierwszy trzydniowy warsztat otwierający program odbędzie się w drugiej połowie czerwca. Następnie, uczestnicy w swoich instytucjach / miejscowościach realizować będą lokalne działania w oparciu o pomysły opracowane podczas warsztatu, korzystając z pełnego wsparcia finansowego i merytorycznego organizatorów – wówczas też odbędą się konsultacje / webinaria wspierające instytucje w toku realizacji działań. Spotkanie ewaluacyjne i podsumowujące odbędzie się we wrześniu – w formie warsztatu połączonego z booksprintem, w czasie którego powstanie publikacja relacjonująca przebieg programu oraz prezentująca działania zrealizowane lokalnie przez uczestników.

Uczestnicy programu zobowiązują się do:

- udziału dwóch warsztatach (czerwiec, wrzesień) odbywających się w Warszawie

- odbycia trzech konsultacji/webinariów (lipiec-sierpień) odbywających się lokalnie

- organizacji lokalnego działania przy wsparciu finansowym i merytorycznym organizatora Programu

Rekrutacja do programu została zakończona. 

Teren wspólny – o polskim i niemieckim dziedzictwie kulturowym

Zrzut ekranu 2015-04-13 o 09.50.17Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w minionym roku zrealizowaliśmy szereg działań koncentrujących się na obszarach, w których przenika się polskie i niemieckie dziedzictwo kulturowe. Jednym z efektów tych działań jest publikacja – w dwóch wersjach językowych. Jej ideą jest popularyzowanie aktywności skoncentrowanych wokół lokalnego dziedzictwa kulturowego, które w przystępny, innowacyjny i atrakcyjny dla odbiorców sposób wprowadzają ich w lokalną historię.

Jednocześnie, publikacja ta zawiera także konkretne materiały, które możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy, w tym porady i wskazówki niezbędne do przygotowania gry miejskiej, a także szczegółową instrukcję obsługi serwisu krok po kroku. Ponadto, znajdziecie w niej także scenariusz warsztatu i gry miejskiej, których celem było odkrywanie polsko–niemieckiego dziedzictwa i powiązanej z nim, wspólnej historii.

Zachęcamy do czerpania z potencjału „Otwartych Zabytków” i zapraszamy do wykorzystywania i przetwarzania oferowanych przez nas narzędzi i materiałów, a także do wspólnego cyfrowego czynu społecznego!

Publikacje do pobrania: wersja polska, wersja niemiecka.

Otwarte Zabytki | Digitalizacja | Przewodnik

Zrzut ekranu 2015-01-13 o 14.43.01Gromadząc i podsumowując nasze doświadczenia zdobyte w procesie digitalizacji archiwum opolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przygotowaliśmy publikację-przewodnik, w którym znalazły się najważniejsze zagadnienia, jakie napotkaliśmy w toku realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja zachęci inne WUOZy do pójścia w ślady opolskiego urzędu oraz będzie stanowiła dla nich – oraz innych instytucji GLAM – wsparcie w mierzeniu się z wyzwaniami i dylematami, które w ogromnej części wspólne są wszystkim instytucjom udostępniającym zasoby dziedzictwa!

Publikacja dostępna jest tutaj. Zachęcamy do lektury!

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Spacery po Polsce

opoleZachęcamy do poznawania zabytków z naszymi spacerownikami! Chcecie dowiedzieć się czegoś o wielokulturowych Sejnach? Zobaczyć jak w Opolu dziedzictwo piastowskie i niemieckie łączą się ze sobą? Zobaczyć gdzie mieszkali i gdzie pracowali robotnicy z warszawskiej Woli? Poznać Sandomierz od innej strony (szczególnie polecamy miłośnikom książek o prokuratorze Teodorze Szackim)? Zapraszamy do lektury i na spacer!

 

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego